Dissertationes Forestales

Dissertationes Forestales

Dissertationes Forestales is a joint publication of the Finnish Society of Forest Science, University of Helsinki, and University of Eastern Finland. The aim of the series is to publish doctoral dissertations in forest sciences and related disciplines. The dissertations are published in the form they have been publicly defended after official pre-examination by expert reviewers nominated by the candidate’s university. Dissertationes Forestales does not have a peer-review process of its own. Most papers published in Dissertationes Forestales are extended summaries of doctoral theses composed of several original articles published in peer-reviewed journals. Full texts of all the thesis summaries published in the series are open access according to the Creative Commons licence CC BY-NC-ND 4.0. The links to original papers lead to the web pages of their publishers, and access depends on the policies of each publisher of the original articles.

ISSN 1795-7389 (online)
ISSN 2323-9220 (print)


Register

Click this link to register for Dissertationes Forestales submission and tracking system.

Log in

If you are a registered user, log in to save your selected articles for later access.Tieteelliset sarjat:
Metsätieteen aikakauskirja
Silva Fennica

Muut julkaisusarjat:
Dissertationes Forestales
Metlan työraportteja
Metsäsektorin suhdannekatsaus
Metlan tutkimusmetsien julkaisusarja

Tieteelliset sarjat

Metsätieteen aikakauskirja

Metsätieteen aikakauskirjassa julkaistaan suomen- ja ruotsinkielisiä metsäntutkimuksen alaan kuuluvia alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia ja tiedonantoja. Metsätieteen aikakauskirjan Metsävarat -numeroissa julkaistaan puuvarojen, metsien ja metsäluonnon tilan inventointituloksia ja kehityslaskelmia. Edellä mainitut kirjoitukset ovat tieteellisen tarkastusmenettelyn alaisia.

Tieteen tori- ja Puheenvuoro-palstoilla julkaistaan metsiin, metsätalouteen ja metsäluontoon liittyviä kirjoituksia ajankohtaisista aiheista.

Aikakauskirja ilmestyi monografia-sarjana Folia Forestalia -nimellä vuodesta 1963 vuoteen 1993 asti. Metla julkaisee sarjaa yhteistyössä Suomen Metsätieteellisen Seuran (SMS) kanssa.

Metsätieteen aikakauskirja ilmestyy neljästi vuodessa. Jos haluat tarjota artikkeliasi Metsätieteen aikakauskirjaan, ota yhteyttä toimitukseen. Kirjoitusohjeet ovat myös luettavissa aikakauskirjan kotisivuilla.

Silva Fennica

Silva Fennica on englanniksi julkaistava metsätieteellinen sarja, joka kattaa kaikki metsäntutkimuksen alat perustutkimuksesta sovellettuihin tieteisiin. Sarjaa julkaistaan kansainvälisesti ja artikkeleiden hyväksymisessä noudatetaan tieteellistä tarkastusmenettelyä. Sarjassa julkaistaan alkuperäisiä tutkimusartikkeleita, katsauksia, tiedonantoja, keskusteluartikkeleita ja kirja-arvosteluja. Sarja julkaistaan yhteistyössä Suomen Metsätieteellisen Seuran (SMS) kanssa.

Silva Fennica ilmestyy neljästi vuodessa. Jos haluat tarjota artikkeliasi Silva Fennicaan, ota yhteyttä toimitukseen. Kirjoitusohjeet ovat myös luettavissa Silva Fennican kotisivuilla.

Silva Fennica monographs

Vuodesta 1913 alkaen ilmestynyt sarja Acta Forestalia Fennica on vuonna 2000 liitetty Silva Fennicaan uudeksi monografiat-osaksi, joka ilmestyy tarpeen mukaan. Communicationes -sarja liitettiin Acta Forestalia Fennicaan vuonna 1988.

Muut julkaisusarjat

Dissertationes Forestales

Dissertationes Forestales on Suomen Metsätieteellisen Seuran, Metsäntutkimuslaitoksen, Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan ja Itä-Suomen yliopiston metsätieteiden osaston yhteinen metsätieteellisten väitöskirjojen julkaisusarja. Dissertationes Forestales -sarjassa julkaistaan yliopistojen tiedekunnilta väittelyluvan saaneita metsäalan väitöskirjoja.

Metlan työraportteja

Metla julkaisee Työraportteja-sarjassaan tutkimusten ennakkotuloksia ja ennakkotulosten luonteisia selvityksiä sekä esitelmiä ja kokouskoosteita. Sarjassa ei käytetä tieteellistä tarkastusmenettelyä. Sarjan julkaisut ovat joko suomen- tai englanninkielisiä. Sarjaa julkaistaan vain sähköisesti Internet-verkossa. Julkaisut ovat maksutta saatavissa pdf-muodossa.

Metsäsektorin suhdannekatsaus

Metsäsektorin suhdannekatsaus (aiemmin ajankohtaiskatsaus) on suomeksi ja englanniksi (Finnish Forest Economic Outlook) vuosittain ilmestyvä julkaisu. Se sisältää koko metsäsektorin lyhyen aikavälin suhdannekuvan kuluvalle ja seuraavalle vuodelle. Katsauksessa esitetään mm. metsäteollisuustuotteiden vienti- ja raakapuumarkkinaennusteita sekä ennusteita työvoiman kehitykselle ja yksityismetsätalouden investoinneille. Katsaus sisältää myös lyhyitä artikkeleita metsäsektorin ajankohtaisista kysymyksistä.

Metlan tutkimusmetsien julkaisusarja

Metlan Tutkimusmetsäpalvelut julkaisee sarjassaan tutkimusmetsien hoito- ja käyttösuunnitelmia sekä metsiin liittyviä selvityksiä.

0 Thoughts to “Dissertationes Forestales

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *